Paintman offererar kostnadsfritt större arbeten.

 

För mindre arbeten tas en timtaxa ut med 450 kr/timmen.